foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Poddębice - Gminy Powiatu - Powiat - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Poddębice

 


Urząd Miejski w Poddębicach
99-200 Poddębice
ul. Łódzka 17/21
Tel. 043 678 25 80, fax.: 043 678 39 95
e-mail: gmina@poddebice.pl
www.gmina.poddebice.pl
BIP: http://poddebice.signform.pl/poddebice/

    Gmina Poddębice leży w centrum powiatu poddębickiego w dolinie rzeki Ner, 35 km na zachód od Łodzi. Zajmuje obszar 22500 ha, co stanowi prawie 25 % powierzchni powiatu. I liczy około 17 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 8 tysięcy to ludność miasta. Korzystny układ dróg ( trasy Łódź – Poznań i Łęczyca – Sieradz, bliskość autostrady A-2) oraz połączenie kolejowe Katowice – Gdynia stwarzają dogodne warunki komunikacyjne.

HISTORIA

  
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Poddębic pochodzą z X w. n.e. Przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły istnienie tu osady w XII i XIII w. zamieszkałej przez średnio zamożną ludność, tzw. wolnych dzierżawców, których powoływano jako pieszych wojów w razie wojennej potrzeby, na co dzień natomiast trudnili się rolnictwem i myślistwem. Podczas prac wykopaliskowych odkryto szkielety, a także groty włóczni, topór, ozdoby kobiece z brązu, srebrne monety oraz inne przedmioty potwierdzające przebywanie na tych terenach osadników na początku drugiego tysiąclecia.
   Pierwsza pisana wzmianka o Poddębicach została umieszczona 20 lutego 1388r. w Księgach Sądowych Łęczyckich, gdzie zapisano nazwiska: Urban Podamsky i Wito de Podambo.
   Pod koniec wieku XIV za sprawą rodziny Chebdów herbu Pomian, miejscowych dziedziców, Poddębice uzyskały po raz pierwszy prawa miejskie (nie zachował się dokument lokalizacyjny, ale fakt ten potwierdza większość opracowań). W 1443 roku arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot erygował w Poddębicach parafię. Przedtem miasto należały do parafii w Turze. Od początku swoich dziejów Poddębice były związane były z Ziemią Łęczycką. W przeciągu dwóch kolejnych stuleci XV i XVI w. były niewielką osadą liczącą około 150 dusz i zaliczoną podczas lustracji w poczet wsi. Pewne ożywienie nastąpiło w XVII wieku, kiedy to dziedzic Zygmunt Grudziński, wojewoda rawski, rozpoczął budowę pałacu, a jego małżonka Barbara z Karśnickich Grudzińska ufundowała kościół parafialny. Natomiast do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Poddębic, co można było zauważyć już w drugiej połowie XVIII wieku, przyczynili się dziedzice z rodu Sanguszków w szczególności księżna Barbara Urszula i jej wnuczka Tekla Bielińska, żona Feliksa Łubieńskiego, które prowadziły salon, akcje charytatywne, przyjmowały znanych gości.
   W roku 1822 dzięki staraniom Klemensa Zakrzewskiego Poddębice uzyskały prawa miejskie. Sprowadził on tu kolonistów – sukienników, założył manufakturę, nadał mieszczanom pastwiska. Miasto zaczęło się aktywnie rozwijać, otrzymało prawo organizacji ośmiu jarmarków w roku i poniedziałkowych targów. Podczas powstania styczniowego w 1863r. okolice Poddębic stały się miejscem bitew i potyczek, a w samym mieście oraz pobliskiej Byczynie znajdowały się szpitale polowe. W 1870 r. w wyniku represji popowstaniowych zarządzaniem władz carskich Poddębicom odebrano prawa miejskie, zniesiono urząd burmistrza, a miasto zeszło do statusu osady.
   Ważnym wydarzeniem w historii Poddębic było założenie w 1901r. z inicjatywy Napoleona Zakrzewskiego Ochotniczej Straży Ogniowej. W tymże roku powstała orkiestra strażacka oraz teatr amatorski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zorganizowano w mieście siedmioklasową szkołę powszechną, a w roku 1934 przywrócono osadzie prawa miejskie.
   Niedługo po rozpoczęciu II wojny światowej, 7 września 1939r. po krwawych walkach w Balinie, Szarowie i Niewieszu wojska niemieckie wkroczyły do Poddębic. Następstwem oporu stawianego przez polskich żołnierzy były masowe egzekucje miejscowej ludności cywilnej. Po kampanii wrześniowej miasto znalazło się na terenie Kraju Nadwarciańskiego (Warthegau). Rozpoczął się terror, rozstrzeliwania ludności cywilnej, łapanki, wywóz mieszkańców do Rzeszy. W północnej części miasta utworzono getto. Poddębice zostały wyzwolone 18 stycznia 1945 r. Mieszkańcy rozpoczęli odbudowę miasta. Pierwszym ważnym wydarzeniem w powojennym życiu Poddębic było założenie Liceum Ogólnokształcącego w 1945 roku. Następnie powstała Szkoła Zawodowa oraz Biblioteka Publiczna.
   1 stycznia 1956 r. Poddębice stały się siedzibą powiatu. Powstały nowe zakłady pracy, nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego, oddano do użytku stadion i dwa kąpieliska, stworzono bazę lokalową dla opieki zdrowotnej. Od roku 1975 do 31 XII 1998r. miasto było siedzibą gminy w województwie sieradzkim. Z dniem 1 stycznia 1999r. Poddębice zostały ponownie stolicą powiatu.

GOSPODARKA

   
Gmina posiada wysoki poziom uzbrojenia w elementy infrastruktury technicznej, jest w 100% zwodociagowana, a miasto prawie w 100% skanalizowane. Władze podejmują szereg przedsięwzięć mających na celu stworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów. Szczególną wagę przywiązują do działań proekologicznych związanych z ochroną powietrza i wód. Funkcjonuje tu największa w Polsce instalacja słoneczna - solary. Pomimo że gmina ma charakter rolniczy, na jej terytorium funkcjonuje ponad 900 podmiotów gospodarczych, z czego połowa działa w handlu, 25% prowadzi działalność produkcyjną, a pozostałe świadczą usługi remontowo - budowlane, gastronomiczne i transportowe. Do najbardziej rozwiniętych i nadal rozwijających się branż należy zaliczyć: odzieżową, spożywczą, obuwniczą i budowlaną.
    Gmina Poddębice posiada około 15.000 ha użytków rolnych, na których dominuje uprawa zbóż i ziemniaków. Gospodarstwa prowadzą głównie produkcję wielokierunkową, występuje jednak niewielka liczba gospodarstw specjalistycznych, min. sadowniczych. Dominuje hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec, koni jak również drobiu.

TURYSTYKA

  
Gmina posiada wiele walorów przyrodniczych, które w znacznym stopniu wpływają na atrakcyjność turystyczną tego regionu. Jedną piątą jej powierzchni zajmują lasy - prawdziwa atrakcja dla grzybiarzy, zbieraczy jagód i amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu.
    Na szczególną uwagę, zarówno ze względów krajobrazowych jak i przyrodniczych, zasługuje rezerwat przyrody „Dąbrowa Napoleonów”. Znajduje się on przy trasie Poddębice - Uniejów. Został utworzony w celu ochrony około stuletniej świetlistej dąbrowy oraz mieszanego boru z bujnym runem, w którym występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin. Amatorom wędkowania i wypoczynku nad wodą można polecić stawy rybne w miejscowości Byczyna, natomiast dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek przygotowano szlaki turystyczne: rowerowy Gorących Źródeł i Po Ziemi Poddębickiej oraz pieszy im. Marii Konopnickiej. Amatorzy wycieczek konnych mogą skorzystać ze szlaku im. mjra Hubala.
   W Gminie Poddębice prężnie rozwija się agroturystyka. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej zrzesza 26 gospodarstw oferujących noclegi, regionalne potrawy oraz inne atrakcje umilające wypoczynek m.in. możliwość wędkowania, grzybobrania, nauki jazdy konnej, przejażdżki bryczką oraz kuligi.
   Do prężnie działających gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy należą: gospodarstwo Danuty i Wiesława Matkowskich we wsi Pustkowie oferujące przez cały rok 10-12 miejsc noclegowych dla gości w domu, latem zapewniają możliwość korzystania z basenu, wypożyczenia łódki, pontonu oraz roweru wodnego. W Golicach znajduje się gospodarstwo Anny i Henryka Olejniczaków. Dla gości przyjmowanych przez cały rok stworzono 16 miejsc noclegowych oraz możliwość wędkowania, wypożyczenia rowerów, rozbicia namiotów i nurkowania.
   W Powiatowej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać wiele cennych informacji na temat atrakcji turystycznych.

ZABYTKI

- Renesansowy pałac
   Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków renesansu w środkowej Polsce. Jego budowę rozpoczął w 1610 roku dziedzic Poddębic, wojewoda rawski Zygmunt Grudziński, a dokończył syn Stefan, który prawdopodobnie dostawił loggię ze sklepieniem krzyżowym w stylu kalisko – lubelskim, dzięki czemu nadał charakterystyczny wystrój przesądzający o oryginalności budowli. Kolejnej przebudowy dokonała księżna Barbara Sanguszkowa w roku 1773, a sto lat później Napoleon Zakrzewski dobudował od strony północnej poprzeczny budynek, nawiązujący stylem do trzonu głównego. W pałacu znajduje się Izba Regionalna, w której zgromadzono przedmioty pochodzące z wykopalisk oraz pamiątki dotyczące historii Poddębic i okolic. Budynek pałacu jest dzisiaj siedzibą domu kultury oraz Poddębickiego Towarzystwa Regionalnego.

- Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny
   Fundatorką kościoła jest Barbara Grudzińska z Kraśnickich podkomorzanka łęczycka, żona Zygmunta Grudzińskiego. Budowę jego rozpoczęto w roku 1610. Do końca XIX w. kościół miał jedną nawę. W 1895 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza księdza Wyrzykowskiego oraz dziedzica Poddębic Napoleona Zakrzewskiego dobudowano dwie boczne nawy, chór i skarbczyk. W XIX wieku kościół palił się kilkakrotnie: w 1881, 1894 i 1900 roku. Do najcenniejszych zabytków świątyni należy złocony ołtarz z przełomu XVII i XVIII w. z rzeźbami świętych: Wojciecha, Stanisława, Barbary i Katarzyny oraz rokokowa ambona.

- Kościół parafii ewangelicko – augsburskiej w Poddębicach
   W 1858 roku w Poddębicach mieszkało ponad 250 wyznawców kościoła ewangelicko – augsburskiego. Dlatego w 1871r. wzniesiono dla nich murowany zbiór, należący do parafii w Konstantynowie. Budynek z czerwonej cegły przykryty jest dwuspadowym dachem z wieloboczną sygnaturką na szczycie. Dzwonnica z białej cegły przykryta stylowym hełmem nawiązuje do najlepszych wzorów epoki renesansu.

- Drewniany Dwór w Tumusinie
   Został zbudowany na początku XIX wieku. Od frontu usytuowany jest murowany czterokolumnowy portyk pełniący rolę ganku. Naprzeciw dworu, za stawem znajduje się murowany lamus, zbudowany prawdopodobnie w tym samym czasie co dwór.

- Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie
   Najstarszą częścią kościoła jest kaplica południowa pw. Aniołów Stróżów wybudowana w stylu renesansowym w XVII wieku. Natomiast jego główna część została zbudowana w 1880 roku w stylu neogotyckim. Ołtarze świątyni pochodzą z XX wieku, w głównym umieszczony jest cenny obraz z 1725 roku, przedstawiający Świętą Rodzinę.

- Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kałowie
   Kościół został zbudowany w 1789 roku przez braci Sulimierskich, właścicieli Kałowa, a jego przebudowy dokonano w 1869 i w 1912 r. Zabytek jest doskonałym przykładem drewnianej budowli barokowej, w którym to stylu wykonana jest większość wyposażenia świątyni: ołtarze z obrazami Św. Mikołaja i Św. Anny, ambona z obrazem Św. Jana Nepomucena, chrzciciela. Przed kościołem ustawiona jest rzeźba rokokowa przedstawiająca Św. Floriana.

- Kościół pw. Św. Idziego w Bałdrzychowie
   Kościół Św. Idziego wybudowano w latach 1845-1909. Budynek kościoła jest jednonawowy, bezstylowy. Nad jego drzwiami widnieje rzeźba Św. Jana Nepomucena z XVIII w. Najcenniejsze zabytki to: krucyfiks z XVIII wieku oraz rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.

KULTURA

    Ośrodkiem, który koordynuje życie kulturalne miasta, jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu.
Na terenie gminy Poddębice działa Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Poddębicach, która ma swoje 4 filie wiejskie w Kałowie, Bałdrzychowie, Niewieszu i Niemysłowie oraz jedną filie osiedlową w Poddębicach. Na terenie Poddębic znajduje się także Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz filia Sieradzkiej Biblioteki Pedagogicznej. W bibliotekach znajdują się sale komputerowe z dostępem do Internetu.
   W Bałdrzychowie powstało Wiejskie Centrum Kultury, w którym mieści się biblioteka, świetlica dla dzieci oraz sala widowiskowa i pracownia komputerowa, uruchomiona w ramach projektu „Centra Kształcenia na Wsiach”. Takie samo Centrum powstało również w Niewieszu. W gminie prężnie działają Ludowe Zespoły Śpiewacze „Bałdrzychowianie” i „Górzanie”, które promują kulturę ludową naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Biorą one udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach. Liczne sukcesy odnosi Orkiestra Dęta OSP w Poddębicach uświetniająca swoimi występami imprezy i uroczystości.
   W Poddębicach działa również Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej. Jest to placówka wychowania pozaszkolnego, działająca na rzecz dzieci i młodzieży z tereniu Gminy Poddębice. Odbywają się tam różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne tj.: kółko dziennikarskie, kółko taneczne, amatorski klub fotograficzny i wiele innych.

EDUKACJA

   Poddębice są centrum kształcenia podstawowego i ponadgimnazjalnego dla gminy a także powiatu. Najstarszą szkołą jest Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej utworzone w 1945 roku jako pierwsza w historii miasta szkoła średnia. Kształcenie ponadgimnzjalne oferuje także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w skład którego wchodzą: Technikum, Liceum Profilowane oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła przygotowuje młodzież do pracy w przyszłym zawodzie w różnych specjalnościach. W mieście funkcjonuje także Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz dwa publiczne przedszkola. Sieć szkół tworzą także szkoły podstawowe w Bałdrzychowie, Niemysłowie oraz Porczynach. W Poddębicach prowadzi swoją działalność Szkoła Muzyczna I stopnia. Opiekę w zakresie diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach.

OPIEKA ZDROWOTNA

  
W Poddębicach funkcjonują publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szpital. Działają tu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOŻ-MED, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „Rodzina”, Ośrodek Zdrowia Spółka Cywilna Mirosława Bernatek-Kwiecień i Leszek Magin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Zespół Poradni „Zdrowie”. Opiekę lekarską zapewnia także Ośrodek Zdrowia w Niewieszu. Specjalistyczną opiekę zdrowotną zapewnia nowoczesny szpital dysponujący bogatą ofertą usług medycznych, specjalistycznym sprzętem oraz dobrze wyposażonymi salami do rehabilitacji. W Poddębicach funkcjonuje również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

 


[Rozmiar: 32904 bajtów]

Agnieszka Pięgot
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x