foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wartkowice - Gminy Powiatu - Powiat - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Wartkowice

 

Urząd Gminy w Wartkowicach
99-220 Wartkowice
Z/s Gostków Stary 3D
Tel./fax. 043 678 51 05
e-mail: urzad@wartkowice.pl
www.wartkowice.pl

     Gmina Wartkowice jest drugą pod względem wielkości gminą powiatu poddębickiego, położoną w jego północno – zachodniej części. Zajmuje obszar 141,8 km² i jest to teren typowo rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 11.221 ha. Lasy i grunty leśne stanowią około 10% powierzchni gminy i niewątpliwie odgrywają szczególną rolę krajobrazowo-przyrodniczą i turystyczno-rekreacyjną.
Pracę w gospodarstwie należy uznać za podstawowe źródło utrzymania mieszkańców gminy. Rolnicy specjalizują się głównie w produkcji mleka i są dostawcami tego produktu do okolicznych zakładów mleczarskich w Wartkowicach, Ozorkowie, Łodzi, Kutnie.

HISTORIA

     Obszar, na którym leży Gmina Wartkowice posiada długą historię osadniczą. W najstarszych zachowanych wzmiankach z 1388 r. wspomnianymi jej właścicielami są Janko de Warthcouie i Jacek de Woyla. Parafia erygowana została w XV w. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha herbu Jastrzębiec. W początkach XVIII w. wzniesiono w Wartkowicach drewniany kościół p.w. Narodzenia MB, św. Wawrzyńca i św. Anny. W 1985 r. obok tego kościoła wybudowano nową świątynię. W 1997 r. rozpoczęto rozbiórkę i translokację zabytkowego kościoła do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, gdzie stanowi jeden z cenniejszych obiektów skansenu. Najstarszą historycznie udokumentowaną miejscowością jest Tur, wymieniony już w 1136 roku w "Kodeksie wielkopolskim" jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. Znajduje się tam perełka zabytków sakralnych - kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wybudowany w 1754 r. z fundacji Jakuba Dąbrowskiego.

GOSPODARKA

     Przez teren gminy na odcinku 20 km przebiega oddana do użytku w 2006 r. Autostrada A2 z węzłem komunikacyjnym „Wartkowice”, stwarzającym korzystne i szybkie połączenia zewnętrzne. Prowadzą też drogi wojewódzkie: Nr 703 relacji: Poddębice – Gostków – Łęczyca - Łódź i Nr 460 relacji: Ozorków – Gostków – Uniejów - Koło.
W Gminie Wartkowice w latach 1992-93 wybudowana została mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „OBRA”z trzema komorami fermentacyjnymi o łącznej przepustowości 525 m3/dobę. Inwestycja była zrealizowana przez gminę wspólnie ze Spółdzielnią Mleczarską „Mleczwart” w Wartkowicach w oparciu o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z wodociągów komunalnych, a stopień zwodociągowania określa się jako wysoki, gdyż na 60 miejscowości, 58 jest wyposażonych w sieć wodociągową. Długość sieci kanalizacyjnych wynosi 5,9 km i obejmuje głównie miejscowości Wartkowice i Stary Gostków. Przedsiębiorcy wykorzystują przepływającą przez teren gminy rzekę Ner do produkcji ekologicznej energii poprzez zainstalowane Małe Elektrownie Wodne (M.E.W.).
    W miejscowości Stary Gostków funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych na powierzchni 1ha i pojemności eksploatacyjnej 20160 m³. Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez centralę węzłową w Sieradzu i koncentrator w Wartkowicach. Łączność bezprzewodowa zabezpieczona jest przez operatorów sieci komórkowych Era GSM oraz Plus GSM.
Największe zakłady prowadzące działalność na terenie Gminy Wartkowice:
- „JTI” w Starym Gostkowie (nowy inwestor w miejsce fabryki Gallaher)– Międzynarodowy Koncern Tytoniowy Japan Tabacoo, mający swoją siedzibę w Poddębicach, w 2008 roku rozpoczął w Starym Gostkowie budowę fabryki o powierzchni 24 tys. m2 w. Inwestycja ta zapowiada wzrost zatrudnienia o 50% (obecnie fabryka zatrudnia 320 osób).
- Spółdzielnia Mleczarska „Mleczwart” w Wartkowicach,
- Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Zakład w Starym Gostkowie.

TURYSTYKA

     Zgodnie z podziałem na krainy geologiczne Gmina Wartkowice leży na terenie Kotliny Kolskiej, którą tworzy rozszerzona dolina rzeki Warty oraz wylot Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Głównym elementem krajobrazu jest płaska i rozległa dolina rzeki Ner, będąca dopływem rzeki Warty, który jest na całej swej długości uregulowany i obwałowany. Rzeką odwadniającą zachodnią część gminy jest rzeka Pisia, natomiast część wschodnią odwadnia rzeka Gnida.
     Przez teren gminy przebiegają oznakowane szlaki turystyczne:
szlak rowerowy „Gorących Źródeł” oraz szlaki piesze „Św. Faustyny Kowalskiej” i „Marii Konopnickiej”.
W gminie Wartkowice w zakresie agroturystyki działa gospodarstwo Państwa Radzikowskich z Orzeszkowa oferujące m. in. wakacje w wojskowym stylu oraz gospodarstwo Janusza Kaczmarka z Truskawca, który oprócz noclegów prowadzi także hodowlę koni angloarabów rasy małopolskiej.

ZABYTKI

     Teren gminy to nie tylko rolnictwo, przedsiębiorczość, ale również miejsca, które warto odwiedzić i poznać. Znajdują się tu obiekty zabytkowe, stanowiące atrakcję dla potencjalnych turystów m.in.:

  • kościół parafialny w Turze pw. św. Piotra i Pawła – obiekt drewniany wybudowany w 1754 r., o konstrukcji zrębowej i barokowych ołtarzach z XVIII w.
  • Zespół Pałacowo-Parkowy w Starym Gostkowie, obecna siedziba Urzędu Gminy; wybudowany w 1802 r. w stylu neoklasycystycznym. W elewacji budynku uwagę przyciąga piękny klasyczny portyk z czterema smukłymi kolumnami w stylu jońskim i wejściem nad którym widnieje hasło rodziny Skrzyńskich, właścicieli pałacu: "Superanda omnis fortuna ferenda est" – „Trzeba znieść wszelki los, który się powinno pokonać". Wewnątrz polichromia klasycystyczna pokrywająca prawie wszystkie ściany i plafony. W klatce schodowej romantyczny pejzaż ze świątynią w parku i puttami na plafonie. W salonie plafon z Cererą, na piętrze zwraca uwagę malowidło Zeusa na Olimpie oraz dekoracje pompejańskie, chińskie i inne.
  • obelisk w Gostkowie Starym upamiętniający stoczone w Gostkowie walki Legionów Józefa Piłsudskiego z wojskiem rosyjskim w 1914 roku,
  • Zespół Dworsko-Parkowy w Bronowie o powierzchni 7,60 ha, gdzie w latach 1862 -1872 mieszkała i tworzyła Maria Konopnicka. 1 IX 1995 w Bronowie działalność rozpoczęło Muzeum Oświatowe, założone przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną - Filię w Sieradzu. W muzeum prezentowane są dokumenty, fotografie, utwory poetki, jak również meble z epoki poetki. W jednym z pomieszczeń oglądać można Stare Biurko, podręczniki, zeszyty i pomoce szkolne. Organizowane są wystawy czasowe związane z życiem i twórczością Konopnickiej (często wystawiane są prace dzieci
  • Zespół Dworsko – Parkowy w Biernacicach

KULTURA

     W Wartkowicach działa Gminna Biblioteka Publiczna i Filia Biblioteczna w Drwalewie. Biblioteka została przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W gminie działają też biblioteki szkolne: w Wartkowicach, w Kłódnej, w Parądzicach, w Drwalewie i w Sakowie.
W gminie w zakresie kultury funkcjonują dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Promocji Społeczności Gminy Wartkowice oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic. Są to organizacje, których głównym celem działania jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego społeczności gminy Wartkowice; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; pomoc osobom niepełnosprawnym; współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.
Ponadto działa od ponad 20 lat Zespół Śpiewaczy „Polesianki”. Zespół ten jest uczestnikiem i laureatem wielu przeglądów, konkursów organizowanych na terenie kraju, uświetnia swoimi występami organizowane przez gminę imprezy kulturalne i okolicznościowe, w tym tradycyjne dożynki, święto kobiet, przeglądy zespołów.

EDUKACJA

     Na terenie gminy funkcjonują 4 publiczne szkoły i jedno przedszkole oraz Szkoła Podstawowa w Sakowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. W Wartkowicach i Parądzicach utworzone są Zespoły Szkół o strukturze szkoły podstawowej i gimnazjum. Dodatkowo do Zespołu Szkół w Wartkowicach należy filia Szkoły Podstawowej w Pełczyskach. Wszystkie szkoły posiadają sale komputerowe z dostępem do Internetu.

 

OPIEKA ZDROWOTNA

     W Gminie Wartkowice usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wartkowicach w którym po uzgodnieniu terminu: wykonywane są również konsultacje: kardiologiczne, urologiczne, USG; oraz Punkt Medyczny, znajdujący się w miejscowości Drwalew. W Gostkowie funkcjonuje też Dom Pomocy Społecznej, świadczący całodobową pomoc osobom z chorobami psychicznymi.

 

 


Agnieszka Pięgot
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x