foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

 

 

 - logo_psds_czepow_01.jpg

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
Kontakt:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
Czepów 75
99-210 Uniejów
tel./fax: 63 288 91 26 kom.: 607 035 077
e-mail: psds.czepow@interia.pl
www.psdsczepow.cba.pl

 

kierownik: Maciej Grubski

 - czepow_01.jpg

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Poddębickiego.
Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie określają:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 października 2001 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.),
 • Uchwała Nr XXXVII/219/09 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 9 kwietnia 2009 r.
 • Regulamin Organizacyjny – Uchwała Nr 139/827/09 – Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 14 maja 2009r.,
 • Statut – Uchwała nr XXXVII/220/09 – Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 9 kwietnia 2009 r.,
 • Zarządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 176/2009 z dnia 07.07.2009 r.,
 • Program działalności domu i roczne plany pracy.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie to placówka dziennego pobytu - otwarty system rehabilitacji, który umożliwia osobom niepełnosprawnym uzyskiwanie niezbędnej pomocy bez opuszczania własnego środowiska. Praca terapeutyczna skoordynowana z oddziaływaniem najbliższego otoczenia rodzinnego, sąsiedzkiego i rówieśniczego to spójny systemu wsparcia gwarantujący pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Placówka podejmuje także działania mające na celu przełamywanie barier mentalnych i oporu społecznego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

W celu efektywnej realizacji zadań PŚDS w Czepowie współpracuje z jednostkami samorządowymi, placówkami kulturalno – oświatowymi, służby zdrowia oraz pomocy społecznej.

Uczestnicy zajęć w PŚDS w Czepowie to 45 osób niepełnosprawnych - z terenu powiatu poddębickiego z gmin: Uniejów i Wartkowice oraz ościennego powiatu łęczyckiego z gminy Świnice Warckie objęte wsparciem w wyniku porozumienia zawartego 06.07.2009 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poddębickiego, a gminą Świnice Warckie.
Placówka w Czepowie jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B), osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie usytuowany jest w otoczeniu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć. Siedziba PŚDS w Czepowie to dwupiętrowy budynek otoczony zabytkowym parkiem. Liczba pomieszczeń, powierzchnia użytkowa domu, park oraz wyposażenie - to czynniki sprzyjające właściwej realizacji zadań terapeutycznych.

Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Domu obejmują:

 1. Kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania
 2. Kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych
 3. Rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności
 4. Wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej
 5. Treningi wzmacniające autonomię w funkcjonowaniu uczestnika w środowisku.

Praca terapeutyczna Domu realizowana jest poprzez:

 1. realizację treningów samoobsługi i zaradności życiowej w celu prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym
 2. realizację Terapii Zajęciowej
 3. realizację zadań przez specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka)
 4. realizację działań towarzyszących
  • - cykliczną organizację spotkań integracyjnych, imprez o charakterze kulturalnym i sportowym (Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki Nożnej, Powiatowa Otwarta Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych, Spotkanie Integracyjne „Koniec Lata”, Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, Śniadanie Wielkanocne, Wieczerza Wigilijna i inne)
  • udział w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych, konkursach, festiwalach,
  • działalność kółek zainteresowań (kółko modelarsko – warcabowe, Zespół Muzyczny POZYTYWKA, kącik akwarystyczny),
  • przynależność do Olimpiad Specjalnych Polska - łódzkie
 5. inne działania
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych,
  • udział w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • współpraca z mediami, dbałość o wizerunek placówki i uczestników

Jak skorzystać ze wsparcia PŚDS w Czepowie?

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Powiatowy Środowiskowy Dom samopomocy w Czepowie
pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

- spartakiada_02.jpg

 - czepow_03.jpg

Jarosław Grabarczyk – solista z PŚDS Czepów – II miejsce

FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x