foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Wydział Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

1) w zakresie spraw dotyczących architektury i budownictwa:

 a) sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,

b) sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie:

- właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kontrola wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego),

- zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska,

- kompletności projektu budowlanego,

c) opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

d) prowadzenie rejestrów wniosków pozwoleń na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

f) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,

g) wydawanie postanowienia o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Składanie wniosku do właściwego ministra, o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów technicznych,

h) przyjmowanie zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych,
na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,

i) wydawanie decyzji zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłaszania, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- pogorszenie stanu środowiska lub dobór kultury,

- pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalanie bądź zwiększanie ograniczeń lub uciążliwości

dla terenów sąsiednich,

j) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawanie pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,

k) wydawanie pozwoleń na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,

l) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

m) wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,

n) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,

o) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,

p) sporządzanie sprawozdań o ubytkach zasobów mieszkaniowych,

q) wydawanie dzienników budowy,

r) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,

s) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rejestru tych decyzji,

t) przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego
oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

2) w zakresie dotyczącym zamówień publicznych:

 a) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,

b) opracowywanie planów zamówień rocznych tego samego typu w Starostwie Powiatowym,

c) koordynowanie dokonywania zamówień w Starostwie,

d) koordynowanie i prowadzenie programów zewnętrznych realizowanych w Starostwie.

 3) w zakresie spraw inwestycyjnych:

 

a) koordynacja spraw związanych z realizacją zadań w zakresie wieloletnich inwestycji powiatu,

b) gromadzenie informacji na temat potrzeb inwestycyjnych i remontowych jednostek organizacyjnych powiatu i przedstawienie ich Zarządowi,

c) koordynacja prac przygotowujących inwestycje i remonty w powiecie (projekty, kosztorysy, roboty dodatkowe),

d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i zgłaszanie Zarządowi zmian w kosztach i terminach wykonania,

e) dokonywanie zakupów inwestycyjnych.

 1) Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych z właściwością rzeczową wydziału.

 p.o. Naczelnika: Jerzy Patora
Wydział mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach,
ul. Łęczycka 16 – III piętro
Kontakt: 043 678 78 00 wew. 846, 847, 848, 860, 861
lub pod numery:  43 678 78 46,  43 678 78 48,  43 678 78 60

Magdalena Stelmasiak
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x