foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dróg - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Dróg

 

Wydział Dróg Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności realizacjaspraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym dróg powiatowych.

w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg:

1) planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg powiatowych, w szczególności:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów,
b) pełnienie funkcji inwestora (organizowanie przetargów - dokonywanie przedmiarów, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, prowadzenie postępowania w sprawie o udzielanie zamówień publicznych, sporządzanie umów, sprawowanie nadzoru, dokonywanie odbiorów wykonanych robót),
c) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
e) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
f) wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określają to przepisy prawa,
g) dokonywanie koordynacji robót w pasie drogowym,
h) prowadzenie (sporządzenie) ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, przepustów oraz ewidencji oznakowania zjazdów,
i) dokonywanie objazdów dróg, prowadzenie dziennika objazdów,
j) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
k) prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu inwestycji i remontów drogowych,
l) organizowanie robót interwencyjnych w zakresie utrzymania i zabezpieczania dróg,
m) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
n) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
o) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
p) utrzymanie zieleni w pasie drogowym (sporządzanie wykazów drzew do usunięcia i nasadzeń),
q) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
r) wydawanie zgody na wykonywanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową,
s) sporządzanie rozliczeń zużytych materiałów, kart pracy sprzętu,
t) zimowe utrzymanie dróg;
2) przygotowywanie propozycji dotyczącej zaliczania drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalania ich przebiegu;
3) przygotowywanie opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
4) przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg wojewódzkich;
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych;
6) sporządzanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach:
a) na zajęcie pasa drogowego oraz naliczania opłat i kar pieniężnych,
b) na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c) na lokalizację, wykonanie i przebudowę zjazdu do pól uprawnych i zabudowań,
d) dotyczących uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy dokonywanych na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
7) Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych z właściwością rzeczową wydziału.

  Naczelnik Wydziału: Dorota Galoch

Wydział mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16
- parter
Kontakt: 43 678 78 00 wew. 805, 806, 821

 lub bezpośrednio: 0 43 678 78 05, 06 lub 21

Magdalena Stelmasiak
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x