foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Komunikacji - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Komunikacji

 

Wydział Komunikacji Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególnościrealizowanie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, licencjami, zaświadczeniami i zezwoleniami w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy, stacjami kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy.

 1) w zakresie rejestracji pojazdów i transportu drogowego:

a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
b) prowadzenie spraw związanych z rejestracją czasową pojazdów,
c) wydawanie stałych dowodów i tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
d) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
e) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian w dowodzie rejestracyjnym,
f) wyrejestrowane pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
g) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
h) powoływanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 6 ustawy o transporcie drogowym,
i) określenie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
j) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
k) przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
l) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
m) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
n) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
o) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postępowania i zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,
p) przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
q) przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
r) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,
s) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
t) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
u) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
v) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
w) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
x) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
y) dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i prowadzenie w tym zakresie rejestrów,
z) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
aa) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
bb) dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i prowadzenie w tym zakresie rejestrów,
cc) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
dd) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad instruktorami nauki jazdy,
ee) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
ff) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez na drogach powiatowych,
gg) wydawanie kart parkingowych;
hh) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
ii) wydawanie decyzji i skierowań na nabicie i wykonanie tabliczki znamionowej- zastępczej,
jj) przyjmowanie podań o zagubieniu dokumentów potwierdzających rejestrację (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) i wydawanie wtórników tych dokumentów,
kk) przyjmowanie wtórników dokumentów w przypadku odnalezienia oryginału,
ll) udzielanie, zmiana lub cofanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
mm) wydawanie zezwoleń na transport drogowy osób w zakresie przewozów regulowanych i regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej Gminy,
nn) wydawanie zaświadczeń na potrzeby drogowe własne w zakresie transportu krajowego osób i rzeczy,
oo) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz ich parkowania.

2) Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych z właściwością rzeczową wydziału.

 Naczelnik Wydziału: Anna Stefańska
Wydział mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16
- parter - wszelkie sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami i transportu drogowego
Interesanci przyjmowani są: poniedziałki 8:15 - 17:30, wtorki-czwartek 8:15 - 14:00, piątki 8:15 - 13:45

Kontakt: 043 678 28 05/06 wew. 801 - 804
lub bezpośrednio: 0 43 678 78 01 - 04

FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x