foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach

 

 Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach

Kontakt:
ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice
tel./fax: 0 43 678 40 40 wew. 106

godz. pracy: pon. - pt.: 8.00 - 16.00

Przewodnicząca: Justyna Frątczak

    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poddębicach został powołany przez Starostę Poddębickiego na mocy Zarządzenia Nr 17/2000 z dnia 30 marca 2000 r.

 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY ZESPOŁU?

Powiatowy Zespół działa dla mieszkańców powiatu poddębickiego, a także osób, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 j.t.) przebywają na tym terenie - dotyczy to osób:

 • bezdomnych,
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

ZASADY I RODZAJE WYDAWANYCH ORZECZEN.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek:

 1. osoby zainteresowanej
 2. przedstawiciela ustawowego tej osoby
 3. albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy a także rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 4. legitymacje osób niepełnosprawnych

1) Orzeczenia dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

Osoby, które nie ukończyły 16 r.ż. zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - tutaj
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku - tutaj
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

2) Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 r.ż. określa się 3 stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 2. umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
 3. lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • szkolenia
 • odpowiedniego zatrudnienia
 • korzystania z rehabilitacji
 • korzystania z systemu pomocy społecznej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, ulgi w PKP i PKS, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju)
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

 Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - tutaj
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku - tutaj
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

3) Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wydawane są osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:

4) Legitymacje osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia - tutaj lub wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia - tutaj
 2. orzeczenie
 3. jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia.

Agnieszka Pięgot
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x