foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Organizacyjny - Wydziały - Urząd - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Organizacyjny

 
Wydział Organizacyjny Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa, obsługa administracyjna Rady, Zarządu, Komisji, organizacja przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych
i szkoleniowych pracowników.

1) w zakresie spraw gospodarczych:

a) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

b) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

c) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

d) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

e) administrowanie budynkami biurowymi Starostwa Powiatowego,

f) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

g) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,

h) gospodarowanie drukami i formularzami,

i) gospodarowanie taborem samochodowym,

j) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

k) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

l) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,

m) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

n) przyjmowanie i nadawanie korespondencji,

o) opracowanie projektu budżetu i zmian w zakresie wydatków związanych z realizacją prowadzonych zadań, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

p) organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego dla interesantów urzędu,

2) w zakresie spraw kadrowych:

a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę,

b) planowanie wydatków osobowych,

c) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

d) prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych,

e) przygotowanie projektów umów z pracownikami na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

f) przygotowanie i wydawanie upoważnień,

3) w zakresie obsługi teleinformatycznej:

a) obsługa teleinformatyczna Starostwa,

b) organizacja i nadzór nad ochroną danych osobowych w tym: systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami wewnętrznymi,

c) prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, obsługa poczty elektronicznej,

d) nadzór i kontrola funkcjonowania programu WirAd,

4) w zakresie obsługi Zarządu:

a) obsługa posiedzeń Zarządu,

b) protokołowanie posiedzeń Zarządu,

c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

d) prowadzenie Centralnego Rejestru umów i porozumień.

5) w zakresie obsługi Rady i Komisji:

a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,

c) prowadzenie kancelarii ogólnej Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu,

d) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

e) prowadzenie rejestru:

- uchwał Rady,

- wniosków i opinii Komisji,

- interpelacji i wniosków radnych,

f) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

g) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,

h) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

i) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,

j) prowadzenie list obecności radnych z posiedzeń Zarządu, Komisji i Sesji Rady Powiatu,

k) prowadzenie biblioteki dla potrzeb Rady,

l) obsługa dyżurów radnych,

m) udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Powiatu.

6) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów związanych
z właściwością rzeczową wydziału.

 Naczelnik Wydziału: Anna Biernacik - pełni również funkcję Sekretarza Powiatu
Wydział mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16 (III piętro)
Kontakt:   43 678 78 00 w. 824, 833, 844, 849, 834,
Biuro Rady: 43 678 78 24
lub bezpośrednio: 43 678 78 34, 43 678 78 33 - 44, kadry - 43 678 78 49

Agnieszka Pięgot
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x