foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 

- zsp_logo.jpg - zsp_patrona_szkoly.jpg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Liceum Profilowane im. Jana Pawła II
Technikum im. Jana Pawła II
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II

Kontakt:
ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice
tel/fax 0 43 678 31 13
www.zsppoddebice.pl
e-mail:zsz_poddebice@poczta.onet.pl

Dyrektor: mgr Emilia Błaszczyk

Jesteśmy szkołą:

 • kształcącą wykwalifikowane kadry na poziomie średnim zawodowym i ogólno-zawodowym oraz zasadniczym zawodowym;
 • prowadzącą szeroki zakres działań edukacyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom rynku pracy;
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowane kadry w dobrze wyposażonym budynku;
 • wspierającą współpracę między uczniami, pracownikami, rodzicami i szkołą;
 • zapewniającą równość szans, bezpieczeństwo i zaufanie;
 • otwartą na potrzeby środowiska;
 • promującą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

Szkoła istnieje od 1965 r. Obecnie liczy 24 oddziały, w których uczy się 578 uczniów. Zatrudnionych jest 53 nauczycieli przedmiotów, 2 bibliotekarzy, 1 pedagog, 4 wychowawców w internacie oraz 18 pracowników administracji i obsługi.
Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz trzema centrami multimedialnymi. Nauka języków obcych (j. angielskiego i j. niemieckiego) odbywa się z podziałem na grupy w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

- zsp_klasopracownia_komputerowa_2.jpg

- zsp_klasopracownia_komputerowa_3.jpg

- zsp_klasopracownia_komputerowa.jpg

 

Uczniowie reprezentują szkołę w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w których odnoszą sukcesy na szczeblu rejonowym, okręgowym, a nawet ogólnopolskim.
Bazę szkolenia praktycznego dla uczniów Technikum - technik handlowiec i technik ekonomista stanowią banki, Urząd Skarbowy, Gminne Spółdzielnie i inne instytucje Powiatu Poddębickiego. Uczniowie Technikum - technik żywienia i gospodarstwa domowego odbywają praktyki w łódzkich zakładach gastronomicznych (np. Restauracja Green`sky, Restauracja Kuchnia Polska) i hotelach (np. Grand Hotel, Hotel Centrum, Hotel Savoy). Uczniowie Technikum – technik logistyk będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki.

- zsp_klasopracownia_technik_zywienia_1.jpg
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie sprawności fizycznej w sali gimnastycznej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt siłowni.
- zsp_sala_gimnastyczna.jpg

- zsp_silownia.jpg

Uczniowie aktywnie pracują w Samorządzie Szkolnym, współpracują z Młodzieżowym Centrum Edukacji Europejskiej oraz Poddębickim Domem Kultury i Sportu.
Młodzież mająca utrudniony dojazd do szkoły może zamieszkać w internacie szkolnym, w którym ma możliwość korzystania z posiłków oraz centrum multimedialnego.

- zsp_stolowka.jpg

- zsp_budynek_szkoly.jpg

Obecnie kształcimy młodzież w następujących typach szkół:

4 – letnie TECHNIKUM w zawodach:
- technik ekonomista
- technik handlowiec - technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik logistyk (od r. szk. 2010/2011)

Młodzież ucząca się w technikum w klasie czwartej w maju zdaje egzamin maturalny, a w czerwcu składa egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskuje tytuł technika w określonym zawodzie.

3 – letnie LICEUM PROFILOWANE o profilach:
- ekonomiczno-administracyjny
- zarządzanie informacją
- usługowo - gospodarczy

Licea profilowane kończą się egzaminem maturalnym oraz dają przygotowanie ogólnozawodowe, umożliwiające podjęcie kształcenia specjalistycznego na studiach wyższych, bądź w szkołach policealnych. Absolwenci liceum profilowanego będą przygotowani do działania przedsiębiorczego i mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub pracę w przedsiębiorstwach.

Trzyletnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodach:
- piekarz
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- elektryk
- fryzjer
- murarz
- rzeźnik - wędliniarz
- cukiernik
- blacharz samochodowy
- stolarz
- krawiec
- piekarz
- monter - elektronik
- ślusarz

Dwuletnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodach:

- sprzedawca
- lakiernik
- kucharz małej gastronomii
- malarz - tapeciarz

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym bądź trzyletnim technikum uzupełniającym.

Nasza szkoła realizuje projekt DOBRY ZAWÓD SUKCESEM EDUKACJI współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowaliśmy do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Główny cel to podwyższenie poziomu edukacji i znaczenia wykształcenia dla życia zawodowego wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, w czasie których kształcą umiejętności zawodowe, zapoznają się z obsługą nowoczesnych urządzeń, przygotowują się do podjęcia życia zawodowego na lokalnym rynku pracy.

- zsp_dobry_zawod_1.jpg

- zsp_dobry_zawod_2.jpg

Nasza szkoła oferuje uczniom następujące dodatkowe bezpłatne zajęcia:

1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego:
 • tajniki sztuki kulinarnej,
 • księgowość - moja pasja,
 • logistyka i promocja w działalności firmy.
2. Zajęcia doskonalące i wyrównawcze:
 • z języka niemieckiego,
 • z języka angielskiego.
3. Zajęcia doskonalące i wyrównawcze:
 • z matematyki,
 • z fizyki,
 • z biologii.
4. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, które w swoim zakresie obejmują m.in. spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach.
5. Wyjazdy edukacyjne jako uzupełnienie poszczególnych rodzajów zajęć edukacyjnych.
6. Spotkania edukacyjne z przedstawicielami potencjalnych pracodawców z wybranych branż dostosowanych do kierunków kształcenia.
Największym atutem zajęć jest nowoczesne wyposażenie klasopracowni, możliwe dzięki współfinansowaniu projektu przez UE, które stwarza możliwości prowadzenia zajęć w sposób nowatorski, metodami aktywizującymi uczniów, wyzwalającymi w nich inicjatywę działania.
  Wszystkie działania i osiągnięcia obejmujące realizację projektu są dokumentowane i prezentowane na stronie internetowej projektu: www.zsppoddebice.pl
  Chcemy, aby nauka w naszej szkole była dla uczniów ciekawym doświadczeniem zapewniającym w przyszłości DOBRY ZAWÓD.
FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x