foto01 foto02 foto04 foto06 foto08 foto09 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie - Jednostki organizacyjne - Powiat Poddębicki.

 

Pobierz PDF

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

 

 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie
ul. Wspólna 4
99-235 Pęczniew

tel./fax 43 678 13 55 - Administracja
nr tel. kom. 506 912 464 - Administracja / Księgowość
nr tel. kom. 506 912 463 - Administracja / Kierownik
e-mail: psds@psdspeczniew.pl

Dom czynny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

Kierownik: Renata Wodziak

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXIII/179/01 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 30 listopada 2001r.

  Działa na podstawie m.in.:

 • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. u. z 2010r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.)
 • Regulaminu Organizacyjnego
 • Statutu
 • Zasad udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowania tych jednostek

  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób od 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. 

 Dom przeznaczony jest:

 1. dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ A
 2. dla osób upośledzonych – typ B
 3. dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C

 Celem działania Domu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego życia w środowisku społecznym.

 Kierowanie osób zainteresowanych

 W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, ośrodek pomocy społecznej gminy miejsca zamieszkania osoby przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach dokumenty:

 1.  wniosek o skierowanie na pobyt dzienny (złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie),
 2. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (z określeniem w/w typu),
 3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie oraz oświadczenie o uzyskaniu informacji w zakresie ponoszenia odpłatności w momencie przekroczenia dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie przekraczającego kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług wydaje własny organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dom.

 Odpłatność ustalana jest przez podmiot kierujący w trybie przewidzianym art. 51 b.1. ustawy o pomocy społecznej - „Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2”. 

 Świadczymy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, które obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w sprawach urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach  treningu kulinarnego.

 Dodatkowo dom może zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach.

 Ośrodek jest wyposażony w windę oraz udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

 ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE W/W WSPARCIEM DO ODWIEDZENIA NASZEGO OŚRODKA W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO FUNKCJONOWANIEM.  

FS
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
tel.: +48 43 678 78 00, fax: 43 678 27 01, email: powiat@poddebicki.pl, http://poddebicki.pl
NIP: 828-13-56-097, Regon: 730934878
godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek - czwartek 8.00 - 16.00; piątek 8.00 - 14.00
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x